6.5. 2017, 15:00 Uhr

Berlin, Boulez Saal

Yulia Deyneka

W.A.Mozart- Klavierquartett g-moll KV.478

A.Schönberg – Streichsextett op.4 „Verklärte Nacht“

J.Borowski – Auftragswerk, Erstaufführung

Daniel Barenboim- Klavier/Leitung

Boulez Ensemble

 

@ Boulez Saal